Какво е Атавизъм

Произоход Атавизъм (от латински atavus -прастар) означава повторна поява на анатомически белези при организмите, характерни за далечни предшественици, които при непосредствените предшественици са [...]

Натурално стопанство

Натуралното стопанство или натурално производство е противоположност на паричното стопанство. В натуралното стопанство всеки човек трябва всички свои потребности и желания сам да [...]

Бананова република

„Бананова република“ е ироничен израз, описващ политически нестабилна държава с нисък жизнен стандарт, управлявана от корумпирана политическо-икономическа клика. За пръв път, изразът „Бананова [...]