Какво е Атавизъм

Произоход

Атавизъм (от латински atavus -прастар) означава повторна поява на анатомически белези при организмите, характерни за далечни предшественици, които при непосредствените предшественици са били редуцирани, тъй като са изгубили своята функция.
Copyright:www.aliceswonderland.eu

Често атавизмите се възприемат като аномалия. Атавистичните белези, както рудиментарните органи принадлежат към класическите доказателства за Еволюционната теория, тъй като се срещат при всички организми еднакво често.

Външни белези при атавистичните хора

Атавистични белези при хората са например външните мъжки вторични полови белези, като адамовата ябълка, окосмяване по гърдите и корема, по-нисък тембър на гласа, по-широки рамене и пр., които в парично-стоковото общество не играят роля при половия отбор при хората.