Какво е паразитизъм ??

Паразитизъм, в тесния смисъл на това понятие, означава набавяне на храна от друг организъм. Този организъм, от който се набавя храната, се нарича гостоприемник. На него му се нанася вреда, но той или въобще не бива умъртвен или чак в по-късен стадий бива умъртвен от паразита. В широкия смисъл паразит е успешният, докато гостоприемник е неудачника.

Паразитизмът не е рядко явление. Напротив, предполага се че паразитите са около 4 пъти повече, от останалите организми на Земята и практически всяко живо същество се конфронтира с паразити.

Паразитите са по-малки по размер от гостоприемниците си, за да останат незабелязани и по правило по-просто устроени и с по-слабо развит интелект, от колкото техните гостоприемници. Ако комарите бяха с големината на майски бръмбар, отдавна щяха да са измрели от глад.

Изключение правят само представителите на гнездовия паразитизъм, които по правило са по-едри и по-силни физически, от гостоприемниците си, както и клептопаразитите, които при животните са по силните физически, при хората по-богатите.
Глисти
В растителния и животински свят, паразити и гостоприемници са същества от различен вид, тоест с различен геном. Единствено в човешкото общество както паразитите, така и гостоприемниците са хора с човешка ДНК.

Дори да не причиняват смъртта на гостоприемниците си, паразитите оказват негативно влияние върху развитието, имунната система, размножаването и продължителността на живота им. Популацията на пчели, заразени с кърлежи ‘вароа’ (Varroa destructor) след 3-4 години колабира. Популацията на българите, започнали прехода към демокрация, от 1990 год. насам колабира. Всеобщо известно е, че бедните хора боледуват два пъти по-често от богатите и живеят с 10 години по-кратко от богатите.

Паразитизъм и интелект

Организмите, които се хранят сапрофитно, в борбата за оцеляване развиват високоефективни двигателни и сетивни органи, нервна система и интелект. Паразитите нямат нужда от високоефективни двигателни и сетивни органи, защото попаднали един път в гостоприемник, вече са в идеална среда, в която не се конкурират. Паразитите търсят слабите места на гостоприемниците си и усъвършенстват технологията за незабелязано смучене на кръв.

В човешкото общество хората, които изкарват прехраната си с труд, развиват интелект, инвестират в образование, за да са конкурентноспособни на пазара на работна ръка. Техните работодатели търсят слабите места на трудещите се и инвестират в контрола върху тях чрез информационните технологии, медиите, шпионажа.

От изследване на PISA от 2013 г., става ясно, че народите на тези държави, които експлоатират труда на собственото си население, тяхното население има най-висок интелектуален потенциал. За разлика от по-ниско интелигентното население на държавите, които експлоатират, т.е. паразитират върху населението и природните ресурси на военно по-слаби държави.

Същото се отнася и за интелектуалните различия между половете: Тези, за които съществува алтернатива за паразитизъм, не развиват интелекта си.
Паразитизъм Комар
Паразитите са високоспециализирани организми, пригодени да обитават само няколко вида, понякога само един вид гостоприемници. Те имат залепващи и защипващи органи, които пречат паразита да загуби гостоприемника си, тъй като паразитите са напълно непригодни за самостоятелен живот.

В човешкото общество, богатите са изключително добре приспособени да живеят на гърба на бедните, в повечето случаи незабелязано, с помощта на пропагандата. Без да експлоатират бедните, богатите са напълно безпомощни за самостоятелен живот – основна тема и във филма „Roma bene“ / „Рим на аристократите“ на Carlo Lizzani 1971 г.

При паразитите някои органи са редуцирани или въобще липсват. Така например при въшките краката са къси, имат голям корем, а крила липсват. Ендопаразити, обитаващи вътрешните органи на гостоприемниците, като например червеите, нямат нито чревна, нито кръвоносна система. Вирусите даже нямат собствена обмяна на веществата, а единствено геном, състоящ се от ДНК или РНК, който служи единствено за размножаване.
Характерно за всички паразити са силно развитите органи за размножаване. Сексуалната активност на богатите е пословична. Още в древния Рим се е практикувало, богати, стари мъже да правят оргии с млади момичета.

Вредата от паразитите

Паразитите вредят на своите гостоприемници повече с токсичните вещества, които отделят при обмяната на веществата, отколкото с храната, която изсмукват от гостоприемниците си. Комарът вреди повече с изпускането на слюнка, която пречи на съсирването на кръвта, отколкото с количеството изсмукана кръв от гостоприемника

Агенциите за недвижимо имущество, при демокрацията, вредят не толкова с комисионната, колкото с безбройните фалшиви обяви за несъществуващи имоти, с цел да попречат на комуникациите между наемодатели и наематели / купувачи и продавачи. Но в случай че реалните обяви на търсещи и предлагащи станат лесно достъпни, то тогава всички брокери ще са безработни, както при комарите съсирването на кръвта ще ги остави гладни.

Корупцията служи на богатите така, както слюнката на комарите. Богатите създават интриги и корупция, за да пречат на развитието на талантливите. Защото богатите и техните деца по правило са бездарни и при липса на корупция, щяха да са подложени на свободна конкуренция и естествен подбор.

„Конкуренцията е грях!“
Дейвид Рокфелер

Ако естетическите ценности на обществото не бяха дезориентирани, чрез Celebrity Culture, „творци“ като Джаксън Полък нямаше да могат да продават платна (No.5, 1948), рисувани посредством Drip painting, за 140 милиона долара.

В човешкото общество богатите не могат да консумират всички блага, които получават от труда на бедните. Затова изхвърлят в океана стоки, за да не понижат цената им, подобно на паразити, които препиват с кръв и я повръщат.

При транспорта на роби от Африка за Америка, европейците в алчността си претоварвали корабите, при което те понякога потъвали, в други случаи част от африканците бивали изхвърляни в океана, поради намаляване на продоволствията по време на пътувенето.

Но ако благата се разпределят, ще има достатъчно за всички и потребностите на бедните ще са удовлетворени и няма да са мотивирани да работят за богатите.

Голяма част от паразитите имат сложен и продължителен процес на метаморфоза, при която преминават през един или повече междинни гостоприемници, тъй като продължителността на живота на паразитите е по-голяма от тази на техните гостоприемници. В човешкото общество лобистите имат по-дълъг живот от политическите партии.

Ларвите на паразитите използват междинни гостоприемници, където се размножават безполово (асексуално), а при крайния гостоприемник се осъществява половото размножение, при което се отделят огромно количество яйца. Това огромно количество яйца е необходимо за това, защото вероятността някое яйце да попадне в нов гостоприемник, е минимална. Но попаднал един път в гостоприемник, паразитът е защитен от конкуренция, хищници или вредни влияния на околната среда. Както за паразитите проблемът е да попаднат в нов гостоприемник, така и за хората проблемът е да станат богати. Но един път станали богати, те са защитени от конкуренция.

Асексуалното размножение при паразитите във фазата на междинен гостоприемник, при хората е ендогамията, характерна за класовото общество. Половото размножение на паразитите в човешкото общество, са кукувичите деца от богати мъже и жени от народа. След въвеждането на ДНК-тест за бащинство, става известно че хора в цели региони произхождат от един баща.
Кърлеж

Взаимодействие между паразит и гостоприемник

Между ендопаразитите и техните гостоприемници, съществува вътрешна активност на молекулярно ниво – така наречения „Crosstalk“. Например Tripanosoma brucei, която предизвиква африканската трипанозомоза или сънна болест, активира CD8-позитивни лимфоцити чрез „Trypa-nosome-derived triggering factor“ (TDTF). Последвалото отделяне на интерферон-гама повишава пролиферацията на трипанозими. Цитокините, които трябва да играят роля на имуномодулиращи агенти в човешкия организъм, се използват от паразитите за ускоряване на растежа им.

В човешкото общество „Crosstalk“ са безплатните онлайн-игри, интернет-страници с тестове за вродена интелигентност, скайп, фейсбук, форумите и чатовете в интернет, както и всички дистрибутори на пропаганда – киното, телевизията. Чрез тях паразитите проучват слабите места в гостоприемниците, подобно на компютърните хакери, които проучват слабите места в операционната система, във firewall, с цел програмиране на компютърни вируси и троянски коне.

В биологията интерфейс между паразити и гостоприемници се нарича „Cross-Talk“, в човешкото общество се нарича пъблик рилейшънс, съкратено ПР (от английски Public Relations, PR) – връзки с обществеността.

Резистентност на гостоприемника

Първата бариера за паразитите е резистентността на гостоприемниците. Причините за устойчивост срещу паразити, могат да бъдат различни. Важен фактор е вродената имунна съпротива, която пречи на размножаването на паразитите.

Друга причина за резистентност към паразитите е психологическа несъвместимост. Например липса на определени храни или липса на „сигнали“ между гостоприемник и паразит. Адекватен „cross-talk“ е предпоставка за развитието на паразитите. В еволюцията на организмите, резистентността към паразитите не е изключение, а правило: От хилядите паразитно живеещи протозои, само около 20 предизвикват инфекции при хората.

Предпоставка за адекватен „cross-talk“ в човешкото общество е възпитанието, законодателството, ценностната система. От милиардите хора обитаващи Земята, само източно-европейците и особено българите, осъществиха адекватен „cross-talk“ с евро-атлантическите ценности.

В християнските или по-точно атеистките републики на СССР се проведе успешна Цветна Революция, в мюсюлманските се провали. Въвеждане на забрана за пропагандиране на хомосексуализъм пред малолетни, в законодателството на Русия, е имунната реакция на Русия, срещу използването от Запада на хомосексуализма като „биологическо оръжие“ в борбата за Новия севетовен ред.

Манипулиране поведението на гостоприемника

В процеса на еволюция паразитите развиват способност чрез отделяне на ензими, да манипулират поведението на гостоприемника, тоест да го превръщат в техен роб, с цел улесняване пренасянето им в крайния гостоприемник, където се осъществява половото размножение на паразитите. Най-простият метод на манипулиране, е забавяне на реакциите на междинния гостоприемник, което го превръща в лесна плячка за хищниците. А хищниците от своя страна, са крайният гостоприемник за паразита.

В човешкото общество паразитите манипулират поведението на гостоприемниците, посредством средствата за масова информация, образованието, изкуството.

Основна задача на средствата за масова информация е да дезинформира населението, да нивелира емоциите на отделните индивиди, да потиска критичните мнения, да демотивира творчеството.

Характерен пример за манипулиране на гостоприемника е бактерията Wolbachia, която майсторски манипулира процеса на размножаване на гостоприемника си – насекомото Chalcidoidea (Имитат на оса). Бактерията променя спермата на насекомото така, че яйцеклетките оплодени от незаразени сперматозоиди умират.

През 1960-те рухва колониалната система в Африка, Азия и Латинска Америка. Но новородените държави, се раждат с дългове към Запада, от който формално, са се освободили. Най-бедната част от света – Екваториална Африка, плаща на ден по 36.000.000 US$, на западните кредитори. На практика Третият Свят финансира Запада.

Учени от университета в Мюнстер/Германия, експериментално доказват, че насекомото Chalcidoidea заразено от бактерията Wolbachia, не е в състояние да се кръстосва с насекоми, които са най-близко родствени. В случай че с антибиотик бактериите се унищожат, размножаването чрез кръстосване с близко родствени насекоми, е успешно.

Първата стъпка на Запада, в процеса на евроинтеграция на източно-европейските държави, бе разрушаването на СИВ, с цел да се попречи на „кръстосване“ на стоки помежду им.

Пак с цел да се попречи на „кръстосване“, Запада измисля теория, че славяните нямали общ произход или даже, че украинци, българи и пр. въобще не били славяни.

Използване на примамка

В много случаи заразяването с паразити, се базира на интелектуална недостатъчност на гостоприемника. Гнездовия паразитизъм при птиците, се базира на неспособността им да броят яйцата си.

Примамването на гостоприемника/жертвата се базира също на дезинформираност и неспособност да разграничи истината от лъжата.

Характерен пример за манипулиране и примамване на гостоприемника е Entomophthora muscae – гъбичка-паразитоид, която се развива у мухите – Musca domestica.
Coitus
След заразяване на мухата, гъбичките се хранят с хемолимфата на насекомото. След 5-6 дни соковете привършват и гъбичката образува спори за понататъшното си размножение. Малко преди да умре, болната муха се покачва на най-високото място. Коремът и се подува, краката и се разкрачват. Подутият корем се възприема от другите мухи като по-сексапилен. Даже умрялата муха с такъв корем, ги привлича повече от живата и те копулират с нея, при което се заразяват.

Държавите с капиталистическа форма на управление, с лъскавите стоки и витрини, се възприемат като по-привлекателни, от тези със социалистическа форма на управление.

Leucochloridium paradoxum от групата на Digenea – плоски червеи, смукалници, е типичен пример за примамване на гостоприемника. Червеят в началния си стадий – мирацидий, се развива в охлюва Succineidae. Когато достигне необходимия стадий на развитие, за да премине в крайния гостоприемник – птица, червеят се изпъстря с ярки, контрастиращи цветове и с пулсиращи движения в рогата на охлюва, примамва птиците, които го мислят за гъсеница, кълват рогата на охлюва за да изядат „гъсеницата“ и се заразяват с паразита.

При хората, някои жени целенасочено се обличат предизвикателно, обуват високи токове, при движение натъртват ерогенните зони на тялото си, с което примамват мъжете. А глупавите и дезинформирани мъже с надеждата за секс, започват да ги ухажват, канят ги в ресторант и им плащат сметката. И тези жени се хранят за сметка на мъжете, точно както паразитите се хранят за сметка на гостоприемниците си.

Обезпаразитяване

Гостоприемниците не остават пасивни, по отношение на паразитите. В повечето случаи гостоприемниците са в състояние да ограничат вредата и числеността на паразитите, посредством съответни защитни механизми.

Личната хигиена и къпането е една от формите на борба с паразитите. Аналогично на къпането при животните, са стачките при хората. Леви екстремисти, които убиват отделни богати хора, приличат на животни, които с уста са успели да заловят някоя бълха и изпитват морално удовлетворение, че поне един от гадовете са успели да накажат.

Революциите са радикален метод за обезпаразитяване, наподобяващ прилагане на отрова. Страничен ефект – токсичност за самия гостоприемник. По време на революции много невинни хора губят живота си.
Ефектът е дотолкова продължителен, доколкото излекувания спазва режим и не е в контакт с паразити. Демократично отношение към домашното куче, допускане на контакт с улични кучета, рано или късно води до поредното заразяване с бълхи.

Нова форма на борба с паразитите, представлява проектът WikiLeaks, създаден през 2006 година. В него се публикуват секретни документи, разобличаващи правителства, политици, банки.

Борбата между паразити и гостоприемници съществува, откакто съществува живот на земята. И паразитите винаги побеждават:

„There’s class warfare, all right, but it’s my class,
the rich class, that’s making war, and we’re winning.“
Warren Buffett

„Има класова борба, добре, но това е моята класа,
класата на богатите, която води война и ние побеждаваме.“
Уорън Бъфет – милиардер, един от най-богатите хора в света.

Паразитоза

В случаите на повишаване приспособимостта на паразита и едновременно намаляване на приспособимостта на гостоприемника, настъпва паразитоза – болестен процес, при който паразитите увеличават числеността си, а гостоприемника отслабва и трудно ги изхранва. В човешкото общество това са периоди на икономическа криза.

В случаите на летален изход на гостоприемника, някои от паразитите успяват да се преместят в нов гостоприемник. В човешката история, това са разпадане на империи, преход от робовладелско във феодално управление, от феодално в капиталистическо. Преход от социалистическо обратно в капиталистическо, при който някои от паразитите от времето на социализма, в условията на демокрация са претърпели метаморфоза и са много добре приспособени за новите условия. Бившите агенти на Държавна Сигурност на днешно време лобират за американски корпорации.

Коеволюция

Според Хипотеза „Червената кралица“ коеволюция на паразити-гостоприемници, както и хищници-жертви, означава постоянна „надпревара във въоръжаването“ между тях.

Коеволюция на паразити и техните гостоприемници, се нарича и взаимна адаптация, която приспособява паразитите в напреднал еволюционен стадий, да вредят на своите гостоприемници само до колкото е неизбежно, тъй като гостоприемниците са средството за съществуванието на паразитите.

Например заразата с глисти (Enterobius vermicularis), човек усеща единствено в момента, в който женските червеи отиват на ануса на гостоприемника си, да снесат яйцата. Тогава глистите предизвикват силен сърбеж при гостоприемника. И при разчесване гостоприемника с пръстите си ги разпръсква, част от яйцата остават под ноктите му, което благоприятства за по-нататъшното размножаване на глистите. Т.е. сърбежа който предизвикват паразитите е необходим за тяхното размножаване.

Животът на Земята съществува от
3.800.000.000 години. 10.000 годишната история на човешкото общество е твърде кратка, за да успеят богаташите да се приспособят да не вредят толкова на бедните.