Какво представляват зъбните колела

Трансмисия в техниката е техническо съоръжение за предаване на въртеливо движение, на принципа на предавателно отношение. При предавателното отношение стойността на една физическа величина се предава в друга стойност на същата величина, при условие, че двете стойности са в предварително фиксирано съотношение помежду си.

Оборотите с които се въртят две зацепени зъбни колела, или две зъбни колела свързани с верига, или две ролки свързани посредством ремък, зависи от броя на зъбите, респективно диаметъра на ролките.

Пример за свързани зъбни колела


Ако например две свързани помежду си зъбни колела – по-малкото с 13 зъба, а по-голямото с 21 зъба, при съотношение 13:21 или 1:1,62, при всеки оборот на малкото зъбно колело, голямо колело ще извършва 1/1,62 оборота.

Казано с прости думи, когато голямото зъбно колело започне леко да се движи, средно големите зъбни колела започват да се движат бързо, а най-малкото колело стопява лагерите от високи обороти.