Разликата във възрастта и физиологията на половете

От физиологична гледна точка, възпроизводителната способност на мъжете и жените е различна. Жените се развиват полово и интелектуално по-рано от мъжете с около две години още в началото на пубертета. Момичетата спират да растат на 17 години, докато момчетата продължават да растат и над 20 годишна възраст. С течение на годините разликата в биологичния часовник на мъжете и жените все повече се увеличава и краят на полово активния период от живота при жените настъпва 20-25 години по-рано, от колкото при мъжете.

Освен това първите стъпки в любовта започват при мъже и жени диаметрално противоположно. Жените консумират много по-интензивно активния си период и средно с 20 години по-рано загубват възпроизводителната си способност, в сравнение с мъжете.

Най-малка е вероятността от раждане на анормално дете, когато майката е на около 20 годишна възраст, а мъжете произвеждат най-голямо количество дееспособни сперматозоиди на 30 годишна възраст. След 55 год. възраст количеството сперма при мъжете намалява. При жените след 35 год. възраст възможността за забременяване намалява.

С напредване на възрастта паралелно намалява възпроизводителната способност, променя се и външността, както и телесната миризма. Същетвуват хипотези, че външната привлекателност на жената е програмирана от еволюцията (или от Господ), с намаляване на възпроизводителната способност да намалява и привлекателността на жената, за да не ангажира вниманието на мъжете, след като вече не може да продължава рода. Защото за еволюцията (за Господ) секса служи единствено за размножаване.

Една средностатистическа жена на 20 години разполага с житейски и сексуален опит, съизмерим с този на 30 годишен мъж.

Една жена загубва възпроизводителната си способност когато навлезе в критическата възраст – средно на 41-42 години, а един мъж става импотентен на 60-65 години. Това означава, че ако любовната връзка има биологичната роля – създаване на семейство и продължаване на рода, то една 20 годишна жена съответства по възраст на един 30 годишен мъж, а 42 годишна жена съответства по възраст на 65 годишен мъж.

Но в човешкото общество секса се практикува само по изключение за размножаване, поради което ролята на възрастовата разлика между партньорите е комплексна и до голяма степен независеща от биологичните процеси на остаряване.