Cannabis sativa: Растението на хилядата и една молекули

Настоящият климатичен и икономически сценарий насочва към използването на устойчиви ресурси, за да намалим зависимостта ни от нефтохимикалите и да сведем до минимум въздействието върху околната среда. Растенията са ценни природни ресурси, защото могат да доставят както фитохимикали, така и лигноцелулозна биомаса. 

Нека се фокусираме върху конопа (Cannabis sativa L.), тъй като той е източник на фибри, масло и молекули и като такъв е емблематичен пример за многофункционална култура. Ние разглеждаме аспектите, свързани с използването на конопена биомаса и, по-широко, тези, свързани с голямото разнообразие от фитохимикали.

Известен от древни времена със своите медицински и текстилни употреби, конопът в момента е в процес на възраждане, поради богатото си съдържание от фитохимикали, влакна и неговите селскостопански характеристики, а именно доста добра устойчивост на суша и вредители, добре развита коренова система, предотвратяваща ерозията на почвата, по-ниско потребление от вода по отношение на други култури, напр. памук. Това показва голямата гъвкавост на тази влакнеста култура и насърчава бъдещи проучвания, фокусирани както върху (био)химията на канабиса , така и върху генното инженерство. 

Понастоящем се култивират сортове коноп, произвеждащи масло, биомаса или дори и двете и наличието на последователност на генома на конопа подпомага значително молекулярните изследвания на тази важна култура.

В допълнение, научната общност е много заинтересована от използването на фармакологичната сила на канабиса: например микроорганизмите са проектирани да произвеждат:

 • тетрахидроканабинолна киселина (THC A) и
 • канабидиолова киселина (CBD A).

Ползи за здравето, свързани с канабиноидите

Повечето от биологичните свойства, свързани с канабиноидите, разчитат на тяхното взаимодействие с ендоканабиноидната система при хората. Ендоканабиноидната система включва два канабиноидни рецептора, свързани с G протеин, CB1 и CB2, както и два ендогенни лиганда, анандамид и 2-арахидонилглицерол.

Смята се, че ендоканабиноидите модулират или играят регулаторна роля в различни физиологични процеси, включително:

 • апетит,
 • усещане за болка,
 • настроение,
 • памет,
 • възпаление,
 • инсулинова резистентност.

CBDA е най-разпространеният фитоканабиноид в конопа от типа на влакна и вторият по важност в хемотиповете на лекарствата.

CBD, или конопено масло, (декарбоксилиране на CBDA) представя голям набор от фармакологични свойства, които са били омаловажавани в продължение на много години в сравнение с THC. CBD действа като важно съединение за обкръжението, тъй като е в състояние да намали страничните ефекти на THC и по този начин може да повиши безопасността на екстрактите на базата на канабис.

В проучвания in vitro и върху животни е доказано, че самият CBD, конопеното масло, притежава, наред с другото, антитревожни, антигадене, антиартритни, антипсихотични, противовъзпалителни и имуномодулиращи свойства.

CBD е много обещаващ канабиноид, тъй като също е показал потенциал като терапевтични агенти в предклинични модели на заболявания на централната нервна система като:

 • епилепсия,
 • невродегенеративни заболявания,
 • шизофрения,
 • множествена склероза,
 • афективни разстройства и
 • централна модулация на хранителното поведение.

Интересно е, че CBD има също силни противогъбични и антибактериални свойства и по-интересно мощна активност срещу метицилин-резистентния Staphylococcus aureus (MRSA).

След THC и CBD, CBC е третият най-разпространен фитоканабиноид.

CBC има особено противовъзпалителни, седативни, аналгетични, антибактериални и противогъбични свойства.

CBN е продукт на разграждане на THC и се намира най-вече в отлежалия канабис. CBN има два пъти по-нисък афинитет към CB1 рецепторите и три пъти по-висок афинитет към CB2 рецепторите в сравнение с THC. По този начин засяга клетките на имунната система повече, отколкото централната нервна система.

Текущите терапевтични лечения, базирани на канабиноиди, са ограничени до специални случаи, т.е.:

 • спастичност,
 • свързана с множествена склероза при възрастни пациенти,
 • за лечение на гадене/повръщане, свързани с терапии за рак,
 • за стимулиране на апетита при ХИВ-позитивни пациенти.

След като подчертават благоприятните ефекти на CBG върху миши колит, предполагат, че този канабиноид също трябва да се има предвид за клинични експерименти при пациенти, засегнати от възпалително заболяване на червата.

Източници:

https://e-zdravey.com/bg/kak-se-priema-maslo-ot-kanabis-konopeno-maslo/

https://www.nccih.nih.gov/health/cannabis-marijuana-and-cannabinoids-what-you-need-to-know

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/