Теми за размисъл

Какво е Атавизъм

Произоход Атавизъм (от латински atavus -прастар) означава повторна поява на анатомически белези при организмите, характерни за далечни предшественици, които при непосредствените предшественици са [...]

Натурално стопанство

Натуралното стопанство или натурално производство е противоположност на паричното стопанство. В натуралното стопанство всеки човек трябва всички свои потребности и желания сам да [...]