Какво е Атавизъм

Произоход Атавизъм (от латински atavus -прастар) означава повторна поява на анатомически белези при организмите, характерни за далечни предшественици, които при непосредствените предшественици са [...]